Annonce

Annonce

Billede af køer ved et læbælte

Værktøjer til at skabe bæredygtighed og klimaindsatser i landbruget er nye tilbud, som Merkur Andelskasse tilbyder deres landbrugskunder i samarbejde med Økologisk Landsforening. Foto: Søren Gammelmark

Økologisk Landsforening og Merkur Andelskasse vil hjælpe landmænd til at blive mere klimavenlige og bæredygtige

Pressemeddelelse

Merkur Andelskasse og Økologisk Landsforening har indgået et samarbejde, som skal gøre det lettere for landmænd at udvikle deres bedrifter i en mere klimavenlig og bæredygtig retning.

Af Ekstern skribent
12. oktober 2021, 17:16
Læsetid: 4 minutter

Med det nye partnerskab vil Merkur Andelskasse og Økologisk Landsforening gøre det lettere for landmænd at omlægge til en mere bæredygtig bedrift. Fremover vil banken tilbyde sine landbrugskunder to konkrete værktøjer, der bidrager til en fremtidssikring af landbrugserhvervet og giver landmænd mulighed for at bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser.

De to værktøjer, som er omdrejningspunktet for tilbuddet, er RISE, der er et helhedsorienteret analyseværktøj, som fokuserer på ti forskellige veje til et mere bæredygtig landbrug, og det er Landbrugets Klimaværktøj, som beregner den enkelte bedrifts klimabelastning og herfra udarbejder konkrete handlingsplaner, som kan bruges til at tage beslutninger om klimaoptimering på bedriften. Begge værktøjer udvikles og varetages af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

”Vi er meget begejstrede for samarbejdet, da Merkur Andelskasse, ligesom os, er økologisk bannerfører. Vi skal alle sammen gøre alt, hvad vi kan, for at bidrage til en mere bæredygtig verden. Vores håb er, at vores samarbejde vil give flere landmænd et godt og konkret overblik over forbedringstiltag, som leverer på klimaudfordringen, men også tager hensyn til andre bæredygtighedsparametre fx indenfor biodiversitet, recirkulering og rent drikkevand. Klimaudfordringen skal løses i samspil med andre bæredygtighedsudfordringer – det er en indbygget del af økologiens helhedssyn,” siger Helle Borup Friberg, som er administrerende direktør i Økologisk Landsforening

Merkur Andelskasse har arbejdet med bæredygtighed, blandt andet gennem økologi, siden 1982, og har en del økologiske landmænd blandt sine kunder. Gennem snart fire årtier har Merkur rådgivet og støttet sine landmandskunder i at udvikle sig i en stadigt mere bæredygtig retning. Og med de nye værktøjer bliver det fremover et krav til bankens landbrugskunder, at de får udarbejdet en bæredygtighedsanalyse og følger en klimahandlingsplan.

”Vi vil gerne bidrage til, at endnu flere landmænd får øjnene op for, at mere bæredygtige landbrug er et helt nødvendigt skridt for den enkelte landmand – også økonomisk. Desuden vil samarbejdet med Økologisk Landsforening gøre klimarådgivningen af vores eksisterende økologiske landbrugskunder endnu bedre. Sammen vil vi virkelig kunne rykke noget,” siger Hans Jørgen Østergaard, erhvervskundedirektør i Merkur Andelskasse.

Informationsmøder i Viborg og Fredericia

Som første initiativ i samarbejdet inviterer de to parter landbrugskunder til informationsmøder i hhv. Viborg og Fredericia den 10. og den 11. november 2021. Møderne vil omhandle mulighederne for at få lagt et bedriftsspecifikt klimaregnskab med tilhørende klimahandlingsplan – en model som Økologisk Landsforening har udviklet sammen med SEGES, og som Merkur anbefaler til alle sine landbrugskunder.

Konkret bliver det det nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der står for den praktiske gennemførelse af bæredygtighedsanalyser og klimahandlingsplaner, samt for facilitering af klimastaldskoler. Landbrugschef i innovationscenteret, Peder Bligaard, fortæller, at klimaregnskab og handlingsplan vil give den økologiske landmand et meget håndgribeligt overblik over, hvad han kan gøre for at agere mere klimavenligt.

”Alle ved, at vi skal gøre noget for klimaet, men det kan være svært at overskue, hvor vi skal tage fat. Vi vil med samarbejdet hjælpe den økologiske landmand med at skabe det overblik og give konkrete bud på, hvilke klimaindsatser der batter mest, herunder hvilke omkostninger og mulige gevinster er der forbundet hermed,” siger han.

Udover informationsmøderne planlægger Merkur Andelskasse og Økologisk Landsforening at tilbyde landmandskunder at få udarbejdet bæredygtighedsanalyser og klimahandlingsplaner, ligesom de to samarbejdspartnere sammen vil afholde og facilitere bedriftsspecifikke klimastaldskoler, hvor landmænd kan udveksle erfaringer med klimatiltag.

Dette er en pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening. Det er tilladt at kopiere og bringe den på andre nyhedssider.

Flere artikler fra samme sektion

EU-kommissær vil ikke ændre antibiotikaregler

EU vil ikke ændre eller dispensere for reglerne om veterinære lægemidler trods dansk bekymring for stigende antibiotikaforbrug. Det viser en aktindsigt, som Maskinbladet har fået.

09-08-2022 2 minutter EU

Miljøstyrelsen giver dispensation til brugen af endnu et forbudt pesticid

Danske landmænd må i en periode i år bruge pesticidet pyraflufen-ethyl i kartofler, selv om det ikke er godkendt. Miljøstyrelsen har nemlig endnu en gang givet dispensation til brug af et ellers forbudt pesticid.

12-07-2022 3 minutter Pesticider

Dyrevelfærd i økologien: Der er fortsat plads til forbedring

Økologisk Landsforening har talt varmt for at sende dyr ud på græs og give dem rum til at udleve en mere naturlig adfærd. Udelivet rummer dog også farer for dyrene.

05-07-2022 9 minutter Dyrevelfærd